am hiểu cặn kẽ về gì : to know something inside and out

Trả lời