anh hùng chủ nghĩa : adventurous, reckless

Trả lời