anh ta đến đây, nói là có việc : he has come here, reportedly on business

Trả lời