Chắc anh ấy sắp đến : He’ll probably be here soon

Trả lời