Không ai hỏi chúng tôi hết : No one asked us

Không ai hỏi chúng tôi hết : No one asked us

Trả lời