Lời chào cao hơn mâm cỗ : A polite greeting is better than a good meal

Trả lời