TP.HCM : (abbreviation for Thành Phố Hồ Chí Minh)

Trả lời