vô ý làm chết người : to commit manslaughter, involuntarily kill sb

Trả lời